De Stichting Noodfonds Dalfsen is opgericht op 15 maart 2022 door Dalfsenaren voor Dalfsenaren. We helpen mensen in nood in de gemeente Dalfsen, die deze hulp niet krijgen van de gemeente of andere (overheids-)instanties. Dat doen we door het geven van waardebonnen, spullen, praktische hulp of advies.

We werken nauw samen met de gemeente Dalfsen, de kerken in de gemeente Dalfsen en met Dalfser bedrijven, instellingen en organisaties. Onder de gemeente Dalfsen vallen de kernen Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen, Ankum en ook de buitengebieden.
Er zijn veel vrijwilligers uit Dalfsen en omgeving actief voor onze Stichting. Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. We waarborgen de privacy van de mensen die wij helpen.

De Stichting Noodfonds Dalfsen heeft de ANBI status. Giften aan onze Stichting zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Jaarlijks voor 1 juli publiceren wij op onze website het financiële jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar.

We hebben verschillende projecten. Het geld dat we inzamelen voor een project, komt terecht bij de mensen die een aanvraag doen voor hulp vanuit dat project. Ook worden er onkosten vergoed vanuit het geld die wij ontvangen. Hieronder een overzicht van onze huidige projecten. Klik op een project als u er meer over wilt weten.