In de knel met je energierekening ?

Bij het landelijk

Tijdelijk Noodfonds Energie

kun je hulp vragen.

In Dalfsen staat een team

klaar om jou zo nodig daar bij te helpen.

 

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen bij dit speciale Noodfonds aankloppen. De financiële hulp wordt geboden over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Niet iedereen komt in aanmerking voor de steun. Huishoudens met een krappe beurs en een hoge energierekening kunnen zich wel aanmelden op de website van het fondswww.noodfondsenergie.nl

 

Wanneer je hulp nodig hebt bij het aanvragen kun je het team in Dalfsen daarvoor vragen. Zij komen bij je thuis om samen met jou de aanvraag bij het fonds te doen. Dit team bestaat uit vrijwilligers van Humanitas, Schuldhulpmaatje en extra aangezochte vrijwilligers. Je kunt je hiervoor aanmelden onderstaand formulier.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van hulp bij het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Vul onderstaand formulier in.

Wanneer kom je voor de financiële steun in aanmerking ?

Als eerste voorwaarde geldt dat een huishouden maximaal twee keer zo veel bruto inkomen heeft als het bruto sociaal minimum. Voor een alleenstaande ligt het maximumbedrag dan op € 2.980 euro per maand. Voor een huishouden met meer dan 1 volwassene ligt de lat op € 3.793 euro (de bedragen zijn inclusief 8 procent vakantiegeld).

Vervolgens wordt gekeken naar de hoogte van je energierekening. Alleen huishoudens waarvan de energierekening 10% tot 13% of meer bedraagt van het bruto inkomen, kunnen zich bij het fonds aanmelden.

 

Waar bestaat dan de steun uit ?

De steun bestaat eruit dat het noodfonds het deel van je energierekening vergoedt dat boven de 10% of 13% ondergrens zit.

Een voorbeeld: stel dat je een bruto-inkomen hebt van € 2.000 en een energierekening van € 250, dan krijg je dus € 50 per maand vergoed.


Laat niemand in de kou staan de komende winter

Door de sterke stijging van de energieprijzen en de inflatie wordt het dagelijkse leven flink duurder. Iedereen kan hierdoor in de financiële problemen komen

Hoe ga je dan alles betalen ?

1. Hulp van Tijdelijk Noodfonds Energie

2. Energietoeslag via de gemeente

3. Cadeaukaarten -Dalfsen geeft warmte-


Helpt u mee warmte te delen ?

De kerken in de gemeente Dalfsen organiseren nu via het Noodfonds Dalfsen de actie:

Dalfsen geeft warmte

Heeft u niet te maken met de gestegen energieprijzen vanwege een meerjarencontract, dan heeft u toch het voordeel van de verlaagde energiebelasting (gemiddeld € 597,00 in 2023). En u kreeg in november en december 2022 een korting van € 190,00 op uw energierekening. Iedereen die om wat voor andere reden het ook goed heeft, kan met deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in de verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd van ongekende problemen. De opbrengst wordt verdeeld onder de aanvragers en het maakt niet uit of een aanvrager wel of geen lid is van een kerk.

Deelt u mee ?

Een gift kunt u geven via NL66ABNA0109944216

t.n.v.: Stichting Noodfonds Dalfsen o.v.v.: Dalfsen geeft warmte

100% van deze actie gaat naar de ontvangers.


Heeft u hulp nodig bij gestegen energielasten?


Actie -Dalfsen geeft warmte-

De energiekosten zijn voor de meeste mensen enorm gestegen. Wellicht geldt dat ook voor u. Landelijk en vanuit de gemeente zijn er verschillende oplossingen om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële problemen komen. Maar dan nog komt het voor dat huishoudens niet al hun vaste lasten meer kunnen betalen. Daarom hebben de gezamenlijke kerken in de gemeente Dalfsen een bijzondere actie gestart.

Wat bieden de kerken?

Een cadeaubon om in een plaatselijke supermarkt te besteden.

Hoeveel waarde heeft de cadeaubon?

Dat weten we nog niet precies. Dat is afhankelijk van giften die het noodfonds krijgt. Tot begin januari 2023 ontving het Noodfonds
€ 80.000,00! Met dit bedrag kunnen meer dan 200 aanvragers geholpen worden.  In 2022 ontving elke aanvrager in totaal € 225,00 aan bonnen.

Wanneer ontvangt u de cadeaubon?

Alle aanvragers ontvangen eind februari/begin maart 2023 de derde cadeaukaart. 

De inschrijving voor deze actie is eind januari 2023 gesloten.

 

Energietoeslag van de gemeente

Ook in 2023 is er een energietoeslag via de gemeente beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Stap 1: betaling van 500 euro

 • Krijgt u een uitkering van de gemeente?
  Dan ontvangt u op 1 maart 2023 een bedrag van 500 euro.
  Daar hoeft u niets voor te doen.
 • Heeft u in 2022 de energietoeslag gehad?
  Dan ontvangt ook u op 1 maart automatisch 500 euro extra,
  zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.
 • U krijgt hier uiterlijk 1 maart 2023 een brief over.

Stap 2: Een extra betaling van 800 euro

Nieuwe wet energietoeslag 2023

Er komt een Wet energietoeslag 2023. De energietoeslag van deze wet is 800 euro. De wet wordt nu door de landelijke overheid voorbereid en gaat waarschijnlijk medio juni 2023 in.

De voorwaarden van de wet worden nog vastgesteld. Als de voorwaarden duidelijk zijn, dan publiceren we op www.dalfsen.nl/hulp wie voor de energietoeslag van 800 euro in aanmerking komt.

Zie voor meer informatie: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/energietoeslag