Laat niemand in de kou staan de komende winter

Door de sterke stijging van de energieprijzen en de inflatie wordt het dagelijkse leven flink duurder. Dit is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. 

Hoe ga je dan alles betalen ?


Help je mee wat warmte te delen ?


De kerken in de gemeente Dalfsen organiseren nu via het Noodfonds Dalfsen de actie:

Dalfsen geeft warmte

Heb je niet te maken met de gestegen energieprijzen vanwege een meerjarencontract, dan heb je toch het voordeel van de verlaagde energiebelasting (gemiddeld 400 euro per jaar). Iedereen die om wat voor andere reden het goed heeft, kan met deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. Dit omdat we geloven in de verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd van ongekende problemen. De opbrengst wordt verdeeld onder de aanvragers en het maakt niet uit of een aanvrager wel of geen lid is van een kerk.

Deel je mee ?

Een gift kun je geven via NL66ABNA0109944216

tnv: Stichting Noodfonds Dalfsen ovv: Dalfsen geeft warmte

100% van deze actie gaat naar de ontvangers.

 


Heb je hulp nodig bij gestegen energielasten?


Zoals u waarschijnlijk weet of hebt gemerkt zijn de kosten voor gas en energie fors omhooggegaan. Hierdoor komen veel mensen in de financiële problemen komen. Wellicht geldt dat ook voor u. 

 

Daarom heeft de regering enige tijd geleden besloten om ieder huishouden in Nederland in 2022 een compensatie te geven in de vorm van een verlaging van de energiebelasting. Dit komt neer op ca. € 400 per huishouden. Dit bedrag is echter niet voldoende om de stijgende energieprijzen volledig te compenseren. Daarom ontvangen inwoners met een minimuminkomen via de gemeente € 800,00.  Met name de mensen met de lagere inkomens dreigen door alle sterk gestegen kosten in financiële problemen te komen.

 

In het voorjaar 2022 zijn de kerken in de gemeente Dalfsen een bijzondere actie gestart om de energiecompensatie rechtvaardiger te verdelen. 

Er zijn mensen die aangeven de energiecompensatie van €400 niet nodig te hebben en zij stellen (een deel van) hun bijdrage beschikbaar voor mensen, die juist door de fors gestegen energieprijzen, in financiële nood komen. De kerken willen het zo ingezamelde geld verdelen onder alle mensen met een laag inkomen. Iedereen die aan de criteria voldoet kan hier een beroep op doen.

 

Wij willen u graag wijzen op het  initiatief: Dalfsen geeft warmte

Als u inwoner bent van de gemeente Dalfsen, een minimuminkomen* hebt en in de financiële problemen zit of dreigt te komen door de gestegen energiekosten, kunt u dus mogelijk in aanmerking komen voor een extra bijdrage voor de komende winterperiode. Deze bijdrage ontvangt u in de vorm van waardebonnen. De hoogte van de bijdrage (waardebonnen) is afhankelijk van de totale opbrengst van de actie en van het aantal aanmeldingen. Naar verwachting wordt de bijdrage na de zomer uitgedeeld.  Meent u in aanmerking te komen voor Dalfsen geeft warmte, vul dan onderstaand formulier in en verzend deze uiterlijk 15 juli 2022.

 

Heeft u vragen?

U kunt uw vraag per e-mail stellen via  info@noodfondsdalfsen.nl

 


Wij willen u graag wijzen op het  initiatief:

Dalfsen geeft warmte


Als u inwoner bent van de gemeente Dalfsen, een minimuminkomen hebt en in de financiële problemen zit of dreigt te komen door de gestegen energiekosten, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een extra bijdrage voor de komende winterperiode. Deze bijdrage ontvangt u in de vorm van waardebonnen. De hoogte van de bijdrage (waardebonnen) is afhankelijk van de totale opbrengst van de actie en van het aantal aanmeldingen. Naar verwachting wordt de bijdrage na de zomer uitgedeeld. Vul onderstaand formulier in.

 

* Toelichting op hoogte minimum gezinsinkomen:

Alle gezinsleden van 18 jaar en ouder met een uitkering of inkomen tellen mee voor het totale maandelijkse gezinsinkomen.

Alleenstaande of alleenstaande ouder:  € 1244,54

Gehuwden of samenwonenden:  € 1777,92