Bestuur

De Stichting Noodfonds Dalfsen wordt bemenst door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor inwoners van Dalfsen die hulp nodig hebben. Zij ontvangen alleen vergoeding van gemaakte onkosten en krijgen geen vacatiegeld. Het bestuur van de stichting bestaat uit (minimaal) 3 personen, die voor een periode van 4 jaar worden benoemd. De penningmeester legt middels een periodiek overzicht verantwoording af aan het bestuur. Het ingezamelde geld wordt een op een na aftrek van kosten besteed aan de hiervoor omschreven doelen en doelgroepen. Er wordt een minimale buffer aangehouden voor onvoorziene omstandigheden. Jaarlijks wordt de financiële verantwoording gepubliceerd op de website www.noodfondsdalfsen.nl

Bestuurssamenstelling


Bernard Bos, voorzitter
Ruud Houweling, secretaris
Gerda van der Vegt-Veldman, penningmeester

Beleidsplan


Beleidsplan Noodfonds Dalfsen (sept. 2023)
PDF – 135,2 KB 15 downloads

Financiële verantwoording 2023


Activiteitenverslag 2023
PDF – 126,9 KB 20 downloads
Financieel Jaarverslag 2023
PDF – 137,1 KB 23 downloads
ANBI Publicatie 2023
PDF – 332,5 KB 15 downloads

Financiële verantwoording 2022


Activiteitenverslag 2022
PDF – 121,2 KB 237 downloads
Financieel Jaarverslag 2022
PDF – 16,5 KB 241 downloads
ANBI Publicatie 2022
PDF – 555,8 KB 219 downloads