De Stichting Noodfonds Dalfsen is opgericht op 15 maart 2022. Het is een stichting zonder winstoogmerk die als doel heeft om financiële en materiële hulp en begeleiding te geven aan personen die in de gemeente Dalfsen verblijven, die hulp nodig hebben en deze hulp niet via andere wegen van de overheid of van andere instanties kunnen ontvangen.

Dit doen wij door:

  • particulieren, bedrijven, overheden, kerken en levensbeschouwelijke groeperingen en andere instellingen te informeren over het bestaan van de stichting en haar mogelijkheden;
  • particulieren, bedrijven, overheden, kerken en levensbeschouwelijke groeperingen en andere instellingen te vragen om de stichting te voorzien van benodigd advies, geld, goederen en alle andere nodig geachte aanvullende hulp;
  • het werven van vrijwilligers;
  • het inzamelen van geld (onder andere door acties);
  • samen te werken met kerken en levensbeschouwelijke groeperingen;
  • samen te werken met overheidsinstanties;
  • de privacy van personen, die zich met een hulpvraag tot de stichting wenden zoveel mogelijk te waarborgen.