Projecten

De Stichting Noodfonds Dalfsen stimuleert activiteiten om hulp te bieden en geld in te zamelen voor tijdelijke of permanente inwoners van Dalfsen, die hulp nodig hebben. Die activiteiten worden veelal uitgevoerd door inwoners van Dalfsen, zoals het inzamelen van geld of het bieden van hulp. Het ingezamelde geld besteedt de stichting aan degenen die hulp nodig hebben. Ook kunnen hiervan gemaakte onkosten -deels- worden betaald. 

De Stichting beheert de gelden en beslist over de besteding. Hiervoor worden vooraf duidelijke  criteria vastgesteld, passend binnen de doelstelling van de stichting. De Stichting probeert haar doelstelling te bereiken middels projecten, waaraan één of meerdere werkgroepen met vrijwilligers gekoppeld zijn. Het geld dat wordt ingezameld voor een project, wordt ook besteed aan dat project. Momenteel zijn er de volgende projecten:

Welkom in Dalfsen


Het eerste project van de Stichting Noodfonds Dalfsen is ‘Welkom in Dalfsen’. Dit project is gestart in maart 2022 heeft als doel het bieden van hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne, die wij in de gemeente Dalfsen verwelkomen. Dit doen wij door:

  • het regelen en coördineren van onderdak en goede begeleiding van de vluchtelingen en de gastgezinnen. Dit doen we tot de gemeente voor goede opvang kan zorgen - de gemeentelijke opvang-.
  • het inzamelen van geld zodat wij (financiële) hulp kunnen bieden, waar dat nodig is. Wat wij belangrijk vinden is, dat wat er lokaal gegeven wordt, ook weer lokaal in de gemeenschap terug komt. De inzameling is stopgezet omdat we voldoende middelen ontvingen voor de eerste fase. 

We willen voor de mensen die huis en haard hebben moeten verlaten, de eerste periode hier zo normaal en zorgeloos mogelijk te maken. Het gaat onder andere om huisvesting, (medische) zorg en financiële ondersteuning, maar ook denken wij aan kleding, eerste levensbehoeften, onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Wij werken samen met onder andere de kerken, gemeente Dalfsen, Humanitas, Saam Welzijn, de Kledingbank Nieuwleusen, de Kringloopwinkels, ondernemers en vrijwilligers.

Dalfsen geeft warmte


Het tweede project van de Stichting Noodfonds Dalfsen is ‘ Dalfsen geeft warmte ’. Dit project is medio 2022  gestart en heeft als doel het bieden van financiële hulp aan inwoners van de gemeente Dalfsen die aantoonbaar in de problemen komen door de sterk gestegen energieprijzen. Dit doen wij door:

  • het inzamelen van geld via kerken, bedrijven/organisaties en particulieren;
  • de mensen die (mogelijk) in de doelgroep vallen te benaderen
    - door de samenwerking te zoeken met de gemeente Dalfsen en hulpverleningsorganisaties;
    - via de sociale en lokale media  
  • het ingezamelde geld aan de hand van objectieve criteria te verdelen onder de mensen die in de doelgroep vallen;
  • samen te werken met lokale organisaties die advies geven over energiebesparende maatregelen.